วิสัยทัศน์
Image is not available
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นคู่ค้าที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการ
โดยสามารถให้บริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า
พันธกิจ
พันธกิจ
ส่งมอบคุณภาพ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิผลทุกวัน
ค่านิยม
เรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
และแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
ความกล้า
Image is not available
เราเชื่อถือได้
และทำตามคำมั่นสัญญา
ความไว้วางใจ
Image is not available
เราคิดและทำทุกอย่าง
แบบเจ้าของกิจการ
ความเป็นเจ้าของ
Image is not available
เราเคารพซึ่งกันและกัน
มีความสุขและสนุกด้วยกัน
การทำงานร่วมกันเป็นทีม
Image is not available
ค่านิยม
Image is not available